Seminarier

TJ Coachning & Utbildning

Tommy Jensen

"Det är egentligen rätt otroligt, men faktum är att vi påfallande ofta behandlar och tilltalar våra barn på ett sätt som vi aldrig någonsin skulle behandla våra nära vänner på.

 

Och än mindre skulle vi tolerera att våra vänner behandlade oss så, för i så fall skulle de inte längre förbli våra vänner."

Seminarier

 

Vill du ha makt över dina barn eller vill du ha inflytande och samarbete? - om hur man skapar jämlika relationer i familjen.

I dag förespråkas Kometprogram, supernannys och andra belöningssystem som ett sätt att styra barnens beteende. Men tycker du det känns fel att manipulera dina barn? Det finns andra sätt att skapa ett fungerande samarbete i familjen.

 

 

 

 

"Barn behöver gränser", sägs det - eller är det de vuxna som behöver dem?

Vad är egentligen gränser? Och hur förmedlar man dem till sina barn utan att kränka dem och deras självkänsla?

 

Självkänsla och självförtroende - inte samma sak, men vad skiljer dem egentligen åt?

Vi är i dag väldigt bra på att bygga upp våra barns självförtroende, men hur bra är vi på att hjälpa våra barn att bygga upp en sund självkänsla?

 

Intresserad? Kontakta mig så diskuterar vi upplägget.

© 2013 Tommy Jensen