Om mig

TJ Coachning & Utbildning

Tommy Jensen

"Sluta upp med att försöka bli den konfliktfria familjen. Ni kommer inte att lyckas ändå.

 

Se istället på konflikterna som ett sätt att lära känna era barn och er själva. Vilka är egentligen de där små barnen? Och vem är jag själv?"

Om mig

För närvarande studerar jag på socialpedagogprogrammet på Högskolan Väst och kommer att ta min examen våren 2017. Jag har tidigare arbetat som familjeutredare på institution, i skolan, på behandlingshem och inom psykiatrin.

 

Jag är utbildad fritidsledare och har dessutom studier i bl.a. psykoterapi. Jag är diplomerad seminarie- och familjehandledare från Jesper Juuls internationella nätverk Family-lab.

 

Under mitt yrkesliv har jag haft möjligheten och förmånen att få arbeta med människor i olika åldrar; spädbarn, förskolebarn, skolbarn, tonåringar, föräldrar och mor-/farföräldrar, såväl enskilt som tillsammans med deras familjer. Detta har medfört att jag lyckats samla på mig en hygglig andel erfarenhet och kunskap i att möta människor som upplever svårigheter i olika delar av livet.

 

Jag började läsa Jesper Juuls böcker för ca 15 år sedan och den syn på barn, vuxna och relationer som förmedlades träffade mig ganska precist. Men som många andra föräldrar så fann jag också saker som inte var så enkla att omsätta i verkligheten, trots att jag sympatiserade med tankegångarna. Ett decennium av processande, funderande och testande har lett mig till där jag är idag. Men framför allt så har jag insett att familjelivet är en ständig process som aldrig blir färdig och att vi alla gör misstag under tiden som vi försöker komma på hur vi ska görvadet omöjliga, nämligen att göra”rätt”.

 

Jag vill tydliggöra värdet av alla familjemedlemmars lika värde och hur viktigt detta är för att skapa en plats där alla i familjen får utrymme. Jag tror vägen dit går genom självreflektion, kommunikation och ett utforskande och nyfiket föräldraskap. Jag har också lärt mig att vägen dit inte alltid är så enkel, trots att det låter så självklart, och att man kan behöva stöd i sitt föräldraskap under olika perioder eller olika delar.

 

Kontakta mig om du är intresserad av:

  • Seminarier på olika teman angående föräldraskap
  • Föräldrahandledning/coachning
  • Bokcirklar

© 2013 Tommy Jensen