Föräldrahandledning/coachning

TJ Coachning & Utbildning

Tommy Jensen

"Vill du att dina barn ska växa upp till personer som först och främst lyder andra eller till personer som kritiskt granskar och fattar egna beslut?

 

När du besvarat den frågan så är det bara att börja leda dem i den riktningen."

Föräldrahandledning/coachning

Barn och ungdomar föds in i och lever i ett samhälle som förändrats snabbt och mycket sedan deras föräldrar var unga. Det medför att dagens föräldrar ställs inför utmaningar som tidigare generationer inte mött. Föräldrar idag är i sanning pionjärer som måste försöka navigera i ett landskap bestående av tidigare ouforskad mark. Då krävs det både mod, nyfikenhet och ödmjukhet.

 

Hur kan man tänka kring tider, regler, dator, mobiltelefon, måltider, barns inflytande etc? Känner du osäkerhet inför hur du ska hantera konflikterna som uppstår i morgonstressen, vid middagsbordet, när tonåringen inte vill komma hem, när det strular i skolan etc? Blir bråken mer och mer destruktiva och känns det som du prövar samma lösningar igen och igen, utan att det riktigt fungerar?

 

Jag kan hjälpa dig/er att göra kärleksfulla tankar till kärleksfulla handlingar, att tänka nytt och att hitta fram till ett föräldraskap som bygger på och uppmuntrar alla familjemedlemmars:

 

  • lika värde, inte bara i ord utan också i handling
  • autenticitet
  • respekt
  • personliga integritet och ansvar.

 

 

 

© 2013 Tommy Jensen