Bokcirklar

TJ Coachning & Utbildning

Tommy Jensen

"Professionella och experter i all ära, men föräldrar som får inspiration av andra föräldrar är svårslaget som hjälp, stöd och motivation"

Bokcirklar

”Lyssna på era barn", uppmanar Jesper Juul. "Lita på att deras reaktioner är kompetenta!

 

Family-Lab är den svenska delen av Family-Lab International som är en internationell undervisnings- och rådgivningsorganisation baserad på den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juuls erfarenheter och teorier om relationerna i familjer.

 

Välkommen till en bokcirkel där vi tillsammans läser och diskuterar, reflekterar kring olika begrepp, så som kompetens, samarbete, ansvar, gränser och det vuxna ledarskapet i familjen.

 

Barn är kompetenta från födseln, med det menas att: ”Barns reaktioner är alltid meningsfulla” ”Barn är sociala från födseln” ”Barn kan ta personligt ansvar” Under denna cirkel kommer föräldrar att upptäcka den viktiga skillnaden mellan ledarskap baserat på regler och bestraffning och ett ledarskap baserat på personlig auktoritet och tydlig kommunikation. Tyngdpunkten läggs på att bli medveten om de ömsesidiga läroprocesser mellan föräldrar och barn såväl som att göra föräldrar medvetna om de grundläggande behoven hos sina barn.

 

© 2013 Tommy Jensen